MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 33
Godina VI
Mart - April. 2009.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

SVETSKA BAŠTINA

Pripremio: Milan S. Dimitrijević

Tadž Mahal

San u mermeru

Tadž Mahal je mauzolej sagrađen u Agri, Indija, sastavljen iz više umetničkih celina, koje je između 1631. i 1654. sagradio šah Džahan želeći da time sačuva uspomenu na svoju preminulu ženu Mumtaz Mahal

Tadž Mahal

Spomenik nosi donekle izmenjeno ime one koja počiva ispod blistavo belih zidina: prvobitno, ona se zvala Ardamund Banu Begum. Bila je kći prvog ministra na dvoru cara Džahangira (što znači: osvajač sveta), za kojeg se govorilo da vodi poreklo od velikog osvajača Tamerlana. Kada se prvi put srela sa carevim sinom Kuramom, 1607. godine, Begum je bila petnaestogodišnja devojka. Venčali su se posle pet godina. Kao svadbeni poklon, svekar je mladoj dao ime koje je ušlo u istoriju: Mumtaz Mahal (dragi kamen palate), što je bilo nečuveno za to doba budući da su samo kraljice vladarke imale pravo da menjaju svoja imena.

Tadž Mahal Kada je posle smrti oca 1627. godine i brojnih dinastičkih borbi seo na carski tron, princ je promenio svoje ime mada je za najbliže ostao šah Džahan. Što se tiče Mumtaz, šah kao da je živeo da bi joj ugodio: obasipao je blagom iz svojih riznica i cvećem iz svojih vrtova. Za sedamnaest godina braka Mumtaz je rodila četrnaestoro dece. Poslednji porođaj bio je koban. Tada se nalazila uz svoga muža koji je ratovao u oblasti Burhanpur. Pošto je na svet donela kćerku, dobila je groznicu i već sledećeg dana umrla.

Šah Džahan bio je očajan; nije se mirio sa time da je izgubio onu za kojom je beskrajno čeznuo, koja je bila središte svih njegovih nada i želja. I zato je pokušao da je učini besmrtnom. U Agri, na obalama široke reke Džamne, iznikao je grob Tadž Mahal (uspomena na Mahal).

Spomenik je završen 1654. godine. Ishod decenijskog rada više od dvadeset hiljada ljudi bio je kompleks pravougaonog oblika, oivičen zidom, dužine 560 m i širine 300 m. Zidar kupole verovatno je doveden iz Carigrada, radnici su dolazili iz Delhija i Kandahara, majstori za vrh kupole poticali su iz Lahorea i Samarkanda, kaligrafi za urezivanje zapisa iz svetih knjiga bili su iz Širaza i Bagdada, cvećari iz Buhare, vrtne arhitekte iz Kašmira... Kada je grobnica završena, šah Džahan je - da tako nešto nigde ne izgrade - arhitekti odsekao glavu, njegovim pomoćnicima šake, a kaligrafe je oslepeo.

Centralna osmougaona građevina s kupolom visoka je oko 55 m i izgrađena je od belog mermera. Uz nju su dva simetrična zdanja od crvenog peščara - jedno na severozapadu a drugo na jugoistoku. Na severozapadu je džamija a na jugoistoku kuća za odmor. Ispred ovih zdanja je veliki vrt podeljan ne četiri dela simetrično postavljenim kanalima, a citati iz Kurana uklesani su i raspoređeni na brižljivo odabranim mestima.

Ispod glavne kupole nalazi se još jedan polukružni krov koji natkriva osmougaoni prostor do kojeg svetlost dopire kroz osam prolaza i gde su sarkofazi princeze Mumtaz, njenog supruga i šaha Džahana.

Istoričari umetnosti smatraju da se opšti plan mauzoleja zasniva na idejama koje su razvili sufijski mistici i ceo kompleks nazvali „San u mermeru“. Krajem 2007. godine Tadž Mahal je proglašen za jedno od sedam čuda sveta nove ere, izgrađeno ljudskom rukom.

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA