MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 33
Godina VI
Mart - April. 2009.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

PROJEKTI

Pripremila: Branka Jakšić
Snimci: Jovan Jakšić

Sudbina Akceleratorske instalacije TESLA

Bez AIT – bez razvoja nauke

Srbija je odustala od najvećeg naučnog projekta u poslednjih dvadeset godina - Akceleratorske instalacije TESLA, koja se od 1989. gradi u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“. Obustavljanje finansiranja nameće pitanja odgovornosti za dosad uložena sredstava i zastoj u razvitku nauke i radiofarmaceutika, čiji je zamajac trebalo da bude upravo AIT

Vlada Srbije je početkom novembra 2007. donela odluku da se za finansiranje izgradnje AIT ubuduće ne koriste sredstva iz budžeta Srbije. Rukovodstvo Projekta TESLA prihvatilo je tu odluku kao odluku o trajnom obustavljanju izgradnje ciklotrona u sastavu AIT, njenog glavnog dela. Međutim, i pored našeg insistiranja da s predstavnicima Ministarstva nauke Srbije razgovaramo i da se dogovorimo o tome šta da se radi sa opremom i građevinskim objektima u sastavu AIT, čija je vrednost oko 15 miliona evra, razgovori još nisu počeli - kaže dr Nebojša Nešković, naučni savetnik u Institutu „Vinča“ i dugogodišnji rukovodilac Projekta TESLA.

Svojevremeno je Ministarstvo energetike Srbije zatražilo od Instituta „Vinča“ mišljenje o mogućnosti da ta ustanova postane glavni oslonac Vlade Srbije u eventualnom uvođenju nuklearne energije u Srbiju. Ministarstvo se interesovalo i za nastavak i završetak izgradnje ciklotrona u sastavu AIT i da se on koristi za savremena istraživanja u oblasti nuklearne energije.

- Naši odgovori na ta pitanja bili su u osnovi pozitivni s tim što smo naveli i uslove za uspešno ostvarivanje neophodnih poslova. Na osnovu tih odgovora, mi smo formirali i poslali Ministarstvu energetike i Ministarstvu nauke predlog programa rešavanja nuklearnih problema Instituta i problema vezanih za AIT čija bi realizacija bila vezana za eventualno uvođenje nuklearne energije u Srbiju - priča dr Nešković. On dodaje da se nuklearni problemi Instituta odnose na nuklearne reaktore RA i RB i radioaktivni otpad koji se nalazi u Institutu.

Ipak, izgleda da, i pored odluke da se ukine finansiranje ovog velikog naučnog projekta iz budžeta Srbije, određena sredstva mogla bi da se nađu za nastavak radova na AIT. U odluci Vlade Srbije o obustavljanju finansiranja izgradnje AIT posebno se navodi da će ono biti nastavljeno na osnovu sporazuma o regulisanju klirinškog duga Rusije Srbiji, koji iznosi oko pet miliona dolara. U skladu s tim, Institut „Vinča“ je sredinom novembra 2007. sklopio ugovor sa Objedinjenim institutom za nuklearna istraživanja u Dubni, u Rusiji, o ulaganju tih sredstava u dogradnju niskoenergijskog dela AIT, koji se od maja 1998. godine koristi za istraživanja u oblasti modifikacije materijala jonskim snopovima. Ovaj ugovor je krajem novembra 2007. poslat Ministarstvu finansija Srbije sa zahtevom da se, u skladu sa sporazumom o regulisanju klirinškog duga, saglasi da on stupi na snagu. Zasad nema odgovora na ovaj zahtev Instituta.

Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja, koji je istaknuta međunarodna naučna institucija, bio je strateški partner Instituta „Vinča“ u izgradnji AIT. Posle dva uspešno realizovana sporazuma o saradnji ove dve institucije, sredinom aprila 2007. Ministarstvo nauke je sklopilo sa Objedinjenim institutom dugoročni sporazum o saradnji u 12 naučnih i tehnoloških oblasti. Taj sporazum je otvorio niz mogućnosti saradnje naših naučnika, iz Instituta „Vinča“ i drugih domaćih naučnih i obrazovnih institucija, sa kolegama iz Rusije i drugih zemalja koje su učlanjene u Objedinjeni institut. Ali, zbog obustavljanja finansiranja igradnje AIT, njegova realizacija nije počela.

Namena: za vrhunske tehnike

AIT je koncipirana kao višenamensko naučno-medicinsko postrojenje. Međutim, u odluci Vlade Srbije o njenoj izgradnji, koja je doneta u avgustu 1989. od svih predviđenih programa njenog korišćenja pominje se jedino proizvodnja radiofarmaceutika.

- U skladu s tim, Ministarstvo nauke, na osnovu zahteva medicinskih centara u Srbiji koji se bave nuklearnom medicinom i Ministarstva zdravlja Srbije, izdavalo je konkretne zadatke rukovodstvu Projekta TESLA u vezi s proizvodnjom pojedinih radiofarmaceutika. Poslednji takav zadatak, u vezi s radiofarmaceuticima na bazi radionuklida jod-123, izdat je januara 2007. Već u junu 2007. ta dva ministarstva zauzela su negativan stav prema nastavku izgradnje ciklotrona u sastavu AIT, što je, kao što je već rečeno, u novembru 2007. dovelo do obustavljanja posla, čime je odbačen i plan o proizvodnji radiofarmaceutika tim ciklotronom. Inače, on je projektovan i izgrađen uz vođenje računa najviše o eksperimentalnoj i rutinskoj proizvodnji radiofarmaceutika za pozitronsku emisionu tomografiju (PET) i jednofotonsku emisionu tomografiju (SPET), koje su vrhunske tehnike za dijagnostikovanje tumora i drugih bolesti, i za alfa-endoradioterapiju, koja predstavlja savremenu tehniku terapije tumora.

Da li odluka u vezi sa AIT, koja se gradi već dvadeset godina i u koju je dosad uloženo oko 15 miliona evra, znači njeno potpuno gašenje?

Ima šanse za opstanak

Ako bi se ostvario program rešavanja nuklearnih i akceleratorskih problema Instituta „Vinča“, ima šanse da AIT opstane. U tom programu Institut predlaže da se Projekat TESLA obnovi, ali kroz tri odvojena projekta i uz odgovarajuću odluku Vlade Srbije. Prvi projekt bi bio vezan za niskoenergijski deo AIT, koji se koristi za istraživanja u oblasti modifikacije materijala jonskim snopovima i koji treba da bude dograđen na osnovu sporazuma o regulisanju klirinškog duga. Drugi projekt bi se vezao za objekat koji je bio predviđen za eksperimentalnu i rutinsku proizvodnju radiofarmaceutika sa ciklotronom u sastavu AIT, čija je izgradnja završena. On bi uključio nabavku malog ciklotrona i ostale neophodne opreme za rutinsku proizvodnju radiofarmaceutika za PET i njeno instaliranje u tom objektu. Kroz ovaj projekat bio bi formiran komercijalni centar za proizvodnju radiofarmaceutika za PET, koji bi se regularno isporučivali medicinskim centrima u Srbiji.

Ciklotron ne bi mogao da bude korišćen za rutinsku proizvodnju radiofarmaceutika za SPET i alfa-endoradioterapiju. Treći projekt bi se odnosio na ciklotron u sastavu AIT i njegove eksperimentalne kanale. Realizacija bi se poverila Objedinjenom institutu za nuklearna istraživanja. Ovaj projekat bi uključio završavanje izgradnje ciklotrona i izgradnju kanala za neutronska istraživanja, za protonsku terapiju, za razvoj nanotehnologija i za dubinsku analizu materijala. U okviru kanala za neutronska istraživanja, bio bi izgrađen mali potkritični fisioni nuklearni reaktor koji bi omogućio Institutu „Vinča“ da se, u dugom periodu, bavi vrhunskim istraživanjima u oblasti nuklearne energije. Finansijeri ovog projekta bili bi Ministarstvo energetike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo nauke. U Institutu se nadaju da će uskoro otpočeti razgovori o tom predlogu s predstavnicima ta tri ministarstava i da će oni u dogledno vreme dati pozitivne rezultate.

Dalekosežne posledice

Govoreći o posledicama gašenja Projekta TESLA, dr Nešković ističe da su one dalekosežnije no što misle protivnici AIT. Institut se već više od dve decenije razvija bez jasnog koncepta. Njegov naučni program predstavlja zbir većeg broja malih i slabo međusobno povezanih naučnih i tehnoloških projekata u više disciplina. Ta heterogenost ima za posledicu postojanje većeg broja različitih i često suprotstavljenih interesa i danas je teško govoriti o zajedničkim naučnim interesima Instituta. Takođe, većina od 17 laboratorija i centara koji ga čine znatno su kadrovski oslabili. Ta heterogenost i kadrovsko slabljenje Instituta kao i pomenuti nuklearni i akceleratorski problemi čine njegov opstanak svakim danom sve težim. Treba istaći da se već više godina odlaže da se temeljno reše problemi dekomisioniranja reaktora RA i izgradnje dugotrajnog odlagališta radioaktivnog otpada negde u Srbiji.

Dr Nešković je ubeđen da Institut, čije su laboratorije i centri raspoređeni u 75 objekata na površini od 62 ha, sa vrlo složenim i dotrajalim infrastrukturnim sistemima, ne može da opstane bez bar jednog velikog multidisciplinarnog naučnog projekta iza kojeg čvrsto stoji Vlada Srbije. To su ranije bili nuklearni projekti, a od 1989. do prošle godine to je bio Projekt TESLA. Zato misli da obustavljanje finansiranja izgradnje AIT iz budžeta Srbije može imati teške posledice po Institut i ozbiljne negativne posledice po našu nauku u celini. On naglašava da je za dovršetak AIT potrebno još oko 10 miliona evra, koji bi ujedno značili i spas do sada uloženih oko 15 miliona evra.

Branka Jakšić

Snimci: Jovan Jakšić

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA